Categorie archief: Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

De website is gebouwd in opdracht van Hogeschool Utrecht (HU) en is onderdeel van een lesprogramma vanuit de HBO-opleiding Bedrijfscommunicatie. De Hogeschool Utrecht heeft in deze website dus een ondersteunende functie en neemt haar verantwoordelijkheid voor verkeerd gepubliceerde informatie.


Een profielschets van de HU:

‘Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuisvoelen en waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren.’ (2011-2012)

Website Hogeschool Utrecht: HU
Informatie over de opleiding Bedrijfscommunicatie: BC